Latest News & Events

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾರಚರಣೆ
View Details
ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ.
View Details
ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ : ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
View Details
ಎಕ್ಸಲೆ೦ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾ೦ಧಿ ಜಯ೦ತಿ ಆಚರಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಟೂ ಪಾಯಿ೦ಟ್ ಓ ಗೆ ಚಾಲನೆ
View Details
ಎಕ್ಸಲೆ೦ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಭೋಜನಾಲಯದ ಆರ೦ಭೋತ್ಸವ
View Details
ಎಕ್ಸಲೆ೦ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪ೦ಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೂರ ಐದನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ
View Details
ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಕೊವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
View Details
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಶಿಬಿರ
View Details